יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית ר' אליעזר אלתר דבר מנהל ביה"ס למידה בשעת חירום Immigrants ונזכור את כולם פרס חינוך מחוזי יצירת קשר
20:59 (02/01/18)
17:28 (19/12/13)
.

עולים חדשים בבית ספרנוImmigrants Новые иммигранты בית ספרנו "נתיב אליעזר כרמל" קולט מזה שנים רבות עולים חדשים מארצות שונות. מטרתנו לשפר את השפה העברית בקרב העולים, לצמצם פערים לימודיים, למצות יכולות, לעזור להם בקליטה בארץ, לסייע ולתמוך בתלמידים בחום ואהבה, ולהכינם לקראת עלייתם לחטיבות הביניים. Nativ Eliezer Carmel school has been absorbing new immigrants from different countries for many years. Our main task is to improve their Hebrew, to fill in the gap in the course of study,to find new possibilities, to help them to fit in the country, to warmly support the students in their absorbtion and to make them ready for the Intermediate school. Notre école, "Native Eliezer Carmel", accueille déjà depuis plusieurs années des nouveaux immigrants en provenance de différents pays. Notre objectif est de faire progresser les immigrants dans la maîtrise de l'hébreu, de réduire les écarts de niveau scolaire, d'encourager les possibilités de chacun, de les aider dans leur intégration au pays ainsi que de leur apporter une aide et un soutien chaleureux tout en les accompagnant jusqu'à leur entrée au college Наша школа Натив Элиэзер Кармель принимает и абсорбирует новых иммигрантов из разных стран на протяжении нескольких лет.Наша основная задача - улучшить знание иврита, сократить пробелы в обучении разных дисциплин, выявить новые возможности детей, помочь им в абсорбции в стране, поддерживать их, окружив заботой и вниманием и подготовить их к переходу в среднюю школу. מרכז למידה לעולים בבית הספר:מרכז הלמידה בבית ספרנו נועד לקדם את התלמידים העולים בקליטתם בארץ, ולעזור בתחום השפה העברית.* מצורפים חוזרים להורים בשלוש שפות חוזר להורים מתורגם לאנגלית.pdf חוזר להורים מתורגם לצרפתית.pdf חוזר להורי העולים - מרכז למידה.pdf