יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית ר' אליעזר אלתר דבר מנהל ביה"ס למידה בשעת חירום Immigrants ונזכור את כולם פרס חינוך מחוזי יצירת קשר
20:59 (02/01/18)
17:28 (19/12/13)
.
פרסי חינוך מחוזיים למוסדות חינוך מצטיינים לשנה"ל תשע"ב

נימוקי הפרס: * ביה"ס הצליח להגדיל משמעותית את מספר התלמידים בו, תוך שימת דגש על קליטת אוכלוסיית עולים מארצות רווחה ואוכלוסיות נוספות מרחבי חיפה. * ביה"ס דואג לנתינת מענה מתאים לכל צורכי התלמידים השונים, תוך בניית מערכת עשירה של עזרה וסיוע מחד ושעורי מצויינות מאידך. * בביה"ס קיימת פעילות חברתית וחינוכית מגוונת בה הילדים הינם שותפים מרכזיים, בין השאר בהתנדבויות של חסד ועזרה לקהילה. * ביה"ס מקיים שיתופי פעולה עם בתי ספר ממלכתיים אחרים בעיר לצורך העמקת הפתיחות, ההכרות והכבוד ההדדי בין התלמידים. * ביה"ס מהווה מודל של בית חינוך כמשפחה הכולל בתוכו אוכלוסיות שונות, המתחנכות כולן לאור משנת החמ"ד לאהבת ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל, תוך הקפדה על חינוך למידות ודרך ארץ, תרומה לקהילה והישגים לימודיים. טקס קבלת פרס חינוך מחוזי נימוקים לקבלת פרס חינוך.pdf