יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית ר' אליעזר אלתר דבר מנהל ביה"ס למידה בשעת חירום Immigrants ונזכור את כולם פרס חינוך מחוזי יצירת קשר
20:59 (02/01/18)
17:28 (19/12/13)
.

אתר משרד החינוך לשעת חירום "לומדים מרחוק" http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/LMS/ לימים של חירום http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/emergency/emergency.htm התמודדות לעיתות חירום http://www.haifa.muni.il/Haifa/Pages/haga.aspx?x=1068 למידה מכוונת בחירום מחוז חיפה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Haifa/herum/LemidaBeherum/ למידה בעיתות חירום - תרגיל חירום לאומי http://meyda.education.gov.il/ אתר החמ"ד לשעת חירום http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Rabanim/TikHarav/tik_rav.htm