יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית ר' אליעזר אלתר דבר מנהל ביה"ס למידה בשעת חירום Immigrants ונזכור את כולם פרס חינוך מחוזי יצירת קשר
20:59 (02/01/18)
17:28 (19/12/13)
.
"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת. שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר." (מתוך אגרת החינוך, הראי"ה קוק).

תקנון נתיב אליעזר.doc